7 soorten verzekeringen die u nodig hebt om uw bedrijf te beschermen

7 soorten verzekeringen die u nodig hebt om uw bedrijf te beschermen

Vanaf de dag dat een ondernemer een bedrijf start, stelt hij zichzelf bloot aan bepaalde risico’s. Zelfs voordat de eerste werknemer wordt aangenomen, loopt een bedrijf risico, waardoor het belangrijk is om de juiste verzekering te hebben. Eén rechtszaak of catastrofale gebeurtenis kan voldoende zijn om een klein bedrijf weg te vagen voordat het zelfs de kans krijgt om van de grond te komen.

Gelukkig hebben bedrijven toegang tot een breed scala aan verzekeringstypen om hen tegen deze gevaren te beschermen. Hier zijn enkele verzekeringstypen die een bedrijf zo snel mogelijk moet hebben.

 

1. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering, ook bekend als fouten- en omissies (E&O) verzekering, dekt een bedrijf tegen claims wegens nalatigheid als gevolg van schade die het gevolg is van fouten of niet-nakoming. Er is geen one-size-fits-all polis voor beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Elke branche heeft zijn eigen problemen die worden aangepakt in een aangepast beleid dat voor een bedrijf is geschreven.

  1. Verzekering onroerend goed.

Of een bedrijf zijn ruimte bezit of huurt, onroerendgoedverzekering is een must. Deze verzekering dekt apparatuur, bewegwijzering, inventaris en meubels in geval van brand, storm of diefstal. Massavernietigingsgebeurtenissen zoals overstromingen en aardbevingen worden over het algemeen niet gedekt door standaard onroerendgoedverzekeringen. Als uw regio gevoelig is voor deze problemen, neemt u contact op met uw verzekeraar om een aparte polis te vragen.

 

3. Verzekering werknemersverzekeringen.

Zodra de eerste werknemer is aangenomen, moet de schadeverzekering voor werknemers worden toegevoegd aan de verzekeringspolis van een bedrijf. Dit omvat medische behandeling, invaliditeit en overlijdensuitkeringen in het geval dat een werknemer gewond raakt of sterft als gevolg van zijn werk bij dat bedrijf. Zelfs als werknemers ogenschijnlijk weinig risicovolle werkzaamheden verrichten, kunnen uitglijden en vallen of medische aandoeningen zoals carpaal tunnelsyndroom leiden tot een dure claim.

 

4. Thuisbedrijven.

Veel professionals beginnen hun kleine bedrijfjes thuis. Helaas dekt het beleid van huiseigenaren thuisbedrijven niet zoals de verzekering voor commercieel onroerend goed. Als u uw bedrijf vanuit uw huis exploiteert, vraag dan uw verzekeraar om een aanvullende verzekering om uw apparatuur en inventaris te dekken in geval van een probleem.

5. Productaansprakelijkheidsverzekering.

Als uw bedrijf producten voor verkoop op de algemene markt produceert, is een productaansprakelijkheidsverzekering een must. Zelfs een bedrijf dat alle mogelijke maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat zijn producten veilig zijn, kan in een rechtszaak worden genoemd vanwege schade veroorzaakt door een van zijn producten.

 

 

 

 

Productaansprakelijkheidsverzekering werkt in een dergelijk geval om een bedrijf te beschermen, met dekking die specifiek is afgestemd op een specifiek type product. Zo een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten is dus best nodig. Een aansprakelijkheidsverzekering zzp is zo gevonden.

 

6. Voertuigverzekering.

Als bedrijfsvoertuigen worden gebruikt, moeten deze voertuigen volledig verzekerd zijn om bedrijven tegen aansprakelijkheid te beschermen als zich een ongeluk voordoet. Op zijn minst moeten bedrijven zich verzekeren tegen letsel door derden, maar een uitgebreide verzekering dekt dat voertuig ook bij een ongeval. Als werknemers hun eigen auto voor zaken gebruiken, dekt hun eigen persoonlijke verzekering hen in het geval van een ongeval. Een belangrijke uitzondering hierop is als ze goederen of diensten tegen betaling leveren. Dit omvat bezorgers.

 

7. Bedrijfsonderbrekingsverzekering.

Als zich een ramp of catastrofale gebeurtenis voordoet, worden de activiteiten van een bedrijf waarschijnlijk onderbroken. Gedurende deze periode zal uw bedrijf inkomstenverliezen als gevolg van het onvermogen van uw personeel om op kantoor te werken, producten te produceren of verkoopgesprekken te voeren. Dit type verzekering is vooral van toepassing op bedrijven die een fysieke locatie nodig hebben om zaken te doen, zoals winkels. Een bedrijfsonderbrekingsverzekering compenseert een bedrijf voor zijn verloren inkomsten tijdens deze evenementen.Door de juiste verzekering te hebben afgesloten, kan een bedrijf een groot financieel verlies als gevolg van een rechtszaak of catastrofale gebeurtenis voorkomen. Neem contact op met uw verzekeraar om erachter te komen welke vormen van verzekering worden geadviseerd voor uw type bedrijf en stel deze plannen zo snel mogelijk in.